کاظم خیرخواه معانی
تاریخ تولد 1351/12/02
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Kazemmaani1351@gmail.com
آدرس اینستاگرام Kazemmaaniart
نمونه آثار:
-
-
-
-
-