معصومه دبیری
تاریخ تولد 1356/06/20
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی تجربی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی masomedabiri5@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-