حسین خرمشاهی
تاریخ تولد 1360/02/16
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی کارشناسی عکاسی تبلیغات
شهرستان تهران
پست الكترونیكی hossein.artpics@gmail.com
آدرس اینستاگرام hossein.artpics
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-