فاطمه روغنی ها
تاریخ تولد 1364/10/10
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی صنایع دستی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی roghaniha.f@gmail.com
آدرس اینستاگرام FatemehRoghanihaceramic@
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-