فاطمه روغنی ها
تاریخ تولد 1364/10/10
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی roghaniha.f@gmail.com
آدرس اینستاگرام FatemehRoghanihaceramic@
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-