قاسم صمدیان
تاریخ تولد 1354/04/01
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
شهرستان ری
پست الكترونیكی k.samadiyan@yahoo.com
آدرس اینستاگرام samadiyanart
نمونه آثار:
-
-
-
-