سهیلا کاویانی
تاریخ تولد 1372/01/31
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی صنایع دستی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی s_kaviany@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-