اسماعیل سهندیان
تاریخ تولد 1358/07/01
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر اسلامی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی ismail.sahandian@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-