شکور امینی
تاریخ تولد 1349/10/20
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی negin.galam@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-