میثم محمدی محفوظ
تاریخ تولد 1359/04/28
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mahfooz1980@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-