فاطمه شیری
تاریخ تولد 1359/11/25
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی برنامه ریزی شهری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی golchinsedighi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-