شقایق ایرانمنش
تاریخ تولد 1369/02/06
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی انسانی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shaghayegh.ir90@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-