آرزو سالارنژاد
تاریخ تولد 1380/01/23
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی arezosalar0@gmail.com
آدرس اینستاگرام arezoosalarnejhad
نمونه آثار:
-
-