ابراهیم سِلکی
تاریخ تولد 1364/01/30
رشته هنری کاریکاتور
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی برق
شهرستان زرین دشت
پست الكترونیكی Ebrahimselki@gmail.com
آدرس اینستاگرام Ebrahim_selki
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-