حجت مجرد
تاریخ تولد 1352/06/12
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری(گرافیک)
شهرستان اردبيل
پست الكترونیكی mojarad.hojat@gmail.com
آدرس اینستاگرام mojarad.official
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-