احمد بلباسی
تاریخ تولد 1363/06/28
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ahmad.belbas@gmail.com
آدرس اینستاگرام Ahmad.Belbasi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-