سعید حجازی راد
تاریخ تولد 1365/06/25
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Hejazi.saeid@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-