حسن رحمانی
تاریخ تولد 1361/03/22
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی h-rahmani@live.com
آدرس اینستاگرام hasanrahmani.official
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-