صدف فرهادی
تاریخ تولد 1372/05/21
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sadafarhadi72@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-