احسان رمضانی گونه
تاریخ تولد 1364/01/12
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی سینما
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ehsan.ra.go@gmail.com
آدرس اینستاگرام ehsansworld
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-