علی ذرات نوری
تاریخ تولد 1364/06/08
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی برق - الکترونیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی a.z.nouri@gmail.com
آدرس اینستاگرام instagram.com/beeshekl
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-