حسین باختری
تاریخ تولد 1355/10/22
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی سینما
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Hosseinbakhtari7@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-