محمد نوری
تاریخ تولد 1360/09/20
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nooriglass@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-