سمیه غفاری بهار
تاریخ تولد 1363/01/21
رشته هنری موشن گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی انیمیشن
شهرستان تهران
پست الكترونیكی s.ghafarybahar@yahoo.com
آدرس اینستاگرام so_ghafarybahar
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-