عقیل اصلی چوکانلو
تاریخ تولد 1357/12/17
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی aghilasli57@yahoo.com
آدرس اینستاگرام aghil-asli-chokanloo
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-