پیمان طهماسبی ارشلو
تاریخ تولد 1361/10/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی - طراحی صنعتی
شهرستان كرمان
پست الكترونیكی peyman_arashloo@yahooo.com
آدرس اینستاگرام peyman tahmasbi arashloo
نمونه آثار:
-
-
-
-
-