مصطفی طلیس چی
تاریخ تولد 1363/10/07
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mostafa.talischi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-