فرزانه بهرام نورى
تاریخ تولد 1367/06/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازى
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Fbahramnouri@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Farzanehnouri
نمونه آثار:
-
-
-
-
-