پژمان صادق زاده
تاریخ تولد 1358/01/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی pejmans@gmail.com
آدرس اینستاگرام @pejman84
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-