فاطمه نظری
تاریخ تولد 1350/09/04
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویر سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fatemeh.nazari5072@gmail.com
آدرس اینستاگرام fatemeh.nazari_art
نمونه آثار:
-
-
-
-
-