حبیبه موسوی چرندابی
تاریخ تولد 1368/10/29
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی mousavi.habibe@gmail.com
آدرس اینستاگرام habibeh_mousavi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-