محمد باقرپور
تاریخ تولد 1368/04/06
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان گلپایگان
پست الكترونیكی mamad.458ss@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-