لیلا سادات مرتضوی یزدی
تاریخ تولد 1356/06/18
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Lmortazaviyazdi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-