ندا رحمتی
تاریخ تولد 1362/06/25
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Nedarahmaty@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Neda.rahmatii
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-