مهرداد جمشیدی
تاریخ تولد 1349/07/15
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mehracademyart@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-