علیرضا علی زاده
تاریخ تولد 1372/09/27
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی alireza.alizadeh.art@gmail.com
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/alireza_alizadeh_art
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-