نرگس غیومیان
تاریخ تولد 1370/12/13
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nghayoumian@gmail.com
آدرس اینستاگرام narges.ghayoumian
رزومه هنری:

کارشناسی گرافیک دانشگاه هنرهای زیبا تهران

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

همکاری با شهرداری تهران. مترو و سایر ارگان های خصوصی و عمومی در زمینه طراحی گرافیک و تصویرسازی