زهرا رضایی
تاریخ تولد 1355/08/08
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی علوم انسانی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی saghi_10550@yahoo.com
آدرس اینستاگرام saghi_10550
رزومه هنری: