سید رضا طالبی
تاریخ تولد 1359/04/12
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان نیشابور
پست الكترونیكی talebi_r_art@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

کارشناسی نگارگری. کارشناسی ارشد تصویرسازی..

موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی درخت سرخ...تدریس طراحی و نقاشی..دبیر انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نیشابور..برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و طراحی انفرادی و گروهی در تهران.مشهد .نیشابور و قایم شهر..دبیر سه دوره متوالی ورک شاپ نقاشی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری و همچنین عطار نیشابوری..