سید عبدالله بیگ زاده
تاریخ تولد 1331/02/03
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی تحصیلات قدیم
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی habibih090@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: