لیدا حسن‌پور
تاریخ تولد ۱۳۶۰
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی موزه داری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Lidahassanpour@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:
اینجانب طی سال‌های متمادی با انتشارات مختلفی مثل دانشیاران و پارپیرار در زمینه طراحی جلد فعالیت داشتم.