سید مهدی باغ زرشکی
تاریخ تولد 1363/06/15
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی برق الکترونیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mehdizereshki@yahoo.com
آدرس اینستاگرام mehdizereshki1
رزومه هنری: