امیر سبوکی
تاریخ تولد 1358/06/14
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دكتری
رشته تحصیلی حقوق
شهرستان شیراز
پست الكترونیكی sabookiamir@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: