کتایون تخت شاهی
تاریخ تولد 1364/06/07
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی نقاشی ایرانی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shahikatayoon@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: