محمد جواد خداخواه
تاریخ تولد 1361/01/29
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mj.khodakhah@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

شرکت در بیش از ده نمایشگاه گروهی نقاشی

عضویت در سایت بین المللی kargah.com از سال 80

عضو گروه هنری آبی بیکران هنر

نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان سال 86

شرکت در دو سالانه هنر قرآنی(فرهنگسرای نیاوران سال 84)

منتخب 3 دوره جشنواره "بسم الله "

برپایی اولین جشنواره مجسمه های شنی به عنوان مدیر هنری