بهناز ابراهیمی
تاریخ تولد 1351/09/25
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی beh5736naz@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: