سایه طوبی ( مقالات نخستین همایش دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام ) بازگشت