عاتکه احمدی
تاریخ تولد 1361/01/30
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ateke.ahmadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-