عاتکه احمدی
تاریخ تولد ۱۳۶۱
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ateke.ahmadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: