مجید صادقی نژاد
تاریخ تولد 1365/03/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی majid.sadeghinejad1986@gmail.com
آدرس اینستاگرام art_sadeghi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-