مجید صادقی نژاد
تاریخ تولد 1365/03/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی majid.sadeghinejad1986@gmail.com
آدرس اینستاگرام art_sadeghi
رزومه هنری:

نمایشگاه انفرادی:
گالری شیرین1399

گالری شیرین 1388

نمایشگاه های گروهی:
آرت فر تیر/گالری شیرین/1399
گالری شیرین/تهران/1399
گالری ریرا/ دبی/1390
گالری شیرین/تهران/رنج وسرمستی/1390
گالری شیرین/تهران/نخستین حراج آثار هنرهای تجسمی دهش پور/1390
گالری شیرین/تهران/چهره به چهره/1389
گالری راه ابریشم/تهران/آستانه/1389
گالری حنا/تهران /1388
گالری شیرین/تهران/1388

انجام پروژه های نقاشی دیواری شهری وفضای داخلی متعدد از 1391 تا کنون
برگزیده ی سالانه هنرهای شهری بهارستان/1395